Vezetékes telefonszolgáltatással kapcsolatos kérdések

Az Előfizetőnek a számhordozási igényét – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg az Átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie. A bejelentés mellé szükséges csatolni az Előfizetői számhordozási nyilatkozatot (online itt tölthető le). Az igénybejelentés során az előfizetőt az Átvevő szolgáltató azonosítja, nyilatkoztatja, hogy az előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben lejárt számlatartozása vagy az Átadó szolgáltató és az Előfizető közötti, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb lejárt tartozása van-e, és új előfizetői szerződést köt. Az Átvevő Szolgáltató és az előfizető megállapodnak a számhordozásról és a számátadási időablakról, amely alatt a számhordozás megtörténik, majd az előfizető az Átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás lebonyolítására. A számhordozási megállapodás a hordozási igény KRA-ba történő bejelentésével lép hatályba. Az Átvevő Szolgáltató az előfizetőt az előfizetői számán kívül okiratokban, okmányokban meghatározott módon azonosítja.

További információkért, kérjük olvassa el az egyéni Előfizetők részére nyújtott vezetékes telefonszolgáltatásra és internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétek 1. számú mellékletének B szekcióján belül az 5. pontot. 

A számhordozási időablakban, munkanapokon este 20 órától 24 óráig. 

Ha az Előfizető kapcsolási száma az előfizető kérelme alapján megváltozik, az Előfizető külön megrendelésére a régi kapcsolási számot hívók 30 (harminc) napon keresztül automatikusan szöveges tájékoztatást is kapnak az előfizető új hívószámáról.

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében fax és egyéb telefonos adatszolgáltatást nem nyújt. A Szolgáltató hálózatából az emelt díjas (audiofix/audiotex) számok nem hívhatóak.

A Szolgáltató hálózatából az emelt díjas (audiofix/audiotex) számok nem hívhatóak.

Igen, például a NE ZAVARJ szolgáltatás keretein belül, amely lehetőséget biztosít az Előfizető számára, hogy az általa meghatározott időszakban minden bejövő hívást letiltson telefonkészüléke segítségével. Amennyiben az Előfizető telefonszámára hívást kezdeményeznek, úgy a hívó felet a telefonközpont egy hangbemondással tájékoztatja a beérkező hívás letiltásáról. 

Az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a rendszer minden olyan hívást elutasítson, amelynél a hívószámkijelzést letiltották. Ilyenkor a hívó a következő hangbemondást hallja: „A hívott fél kérésére, rejtett számú hívások nem kapcsolhatóak. Kérjük, engedélyezze hívószáma kijelzését, és próbálja újra a hívást.” A „rejtett számról érkező hívás elutasítása” szolgáltatás beállítása: Emelje fel a telefon kagylót, és várjon a tárcsahangra Készülékén üsse be a *71# billentyűket A rendszer automata hangüzenettel visszaigazolja a rejtett számok elutasításának bekapcsolását. A „rejtett számról érkező hívás elutasítása” szolgáltatás törlése: Emelje fel a telefon kagylót, és várjon a tárcsahangra Készülékén üsse be a #71# billentyűket A rendszer automata hangüzenettel visszaigazolja a rejtett számok elutasításának bekapcsolását.

A szolgáltatás keretében az Előfizető korlátozhatja kimenő hívásait. A híváskorlátozást az Előfizető aktiválja jelszó segítségével, és bármikor dönthet annak megváltoztatásáról. A korlátozott számok hívásakor a telefonáló hangbemondást hall, ami figyelmezteti, hogy az adott hívásirányba történő beszélgetések jelenleg tiltott állapotban vannak. Korlátozási lehetőségek az alábbi hívásirányokra vonatkozhatnak: Hívásirány kód Nemzetközi hívások letiltása (00)

1 Nemzetközi és Emeltdíjas hívások letiltása (00;0691;0690) - nem alkalmazandó
2 Minden távolsági hívás letiltása (06)
3 Csak ingyenes hívások kezdeményezhetők
4 Emeltdíjas hívások (0690; 0691) és adományvonalak letiltása - nem alkalmazandó
5 Mobil hívások korlátozása (0620, 0630, 0670)
6 Az Előfizető által vezérelt híváskorlátozás jelszó használatával történik, melyet az Előfizető állít be az első használat előtt.

A jelszó bármely, az Előfizető által kiválasztott 4 jegyű szám lehet 0000-tól 9999-ig. Az első használat előtt a jelszó alapértéke 0000.

A jelszó megváltoztatása:

1. Emelje fel a kagylót és várja meg a tárcsahangot

2. *35*régi jelszó*új jelszó*új jelszó#

3. A rendszer automata hangüzenettel visszaigazolja a jelszó megváltoztatását. Kérjük, jegyezze meg ezt a jelszót, mert a későbbiekben ezzel tudja saját készülékéről feloldani a korlátozást, vagy másik korlátozást megadni.

Híváskorlátozás aktiválása:

1. Emelje fel a kagylót, és várja meg a tárcsahangot

2. * 3 4 * kód+jelszó #

3. A rendszer automata hangüzenettel visszaigazolja a híváskorlátozás bekapcsolását.

Híváskorlátozás feloldása:

1. Emelje fel a kagylót és várja meg a tárcsahangot

2. # 3 4 * jelszó #

3. A rendszer automata hangüzenettel visszaigazolja a híváskorlátozás feloldását.

Figyelem! A híváskorlátozás kikapcsolása minden korábbi korlátozást felold! Ha szándékában áll bármelyik korlátozást fenntartani ismét aktiválnia kell a kiválasztott kódú korlátozást!

Titkos szám azt jelenti, hogy az előfizető kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen előfizetői névjegyzékben, és a tudakozó sem ad róla információt. A Szolgáltató az erre vonatkozó igényeket heti rendszerességgel adja át a társszolgáltatók részére. A rejtett szám csak annyiban különbözik, hogy a tudakozó tudakozódásra kiadja az előfizetői adatokat. 

A Szolgáltató a helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz nem biztosít telefonkészüléket (Végberendezést). A Szolgáltatás bármilyen analóg RJ11-es csatlakozóval rendelkező, tone üzemmódú készülékkel használható. Bizonyos elavult készüléktípusokkal (pl. tárcsás telefonnal) a Szolgáltatás nem használható.  

A telefonkészülék biztosítását nem tartalmazza a szolgáltatás.