Egyéb szolgáltatás módosítás

A költöztetés a UPC Direct szolgáltatója felé ingyenes, az előfizetőnek a címváltozásról csak bejelentési kötelezettsége van. Az antenna leszerelésének, ill. az új helyen történő telepítésének a költsége viszont az előfizetőt terheli, melyet az áttelepítést végző szakembernek kell kifizetnie.

Nem, a UPC Direct szolgáltatás csak Magyarországon vehető igénybe.

Természetesen, hiszen a szolgáltatás Magyarország területén belül nem helyhez kötött.

A hűségidő vállalásáért biztosított kedvezményeket az előfizető elveszti, és köteles visszamenőleg egy összegben megtéríteni a UPC Direct szolgáltatójának.

A prémiumcsomag előfizetési díját a következő számla ebben az esetben még tartalmazni fogja (a lemondás idejétől függően), viszont az azt követő számlából automatikusan a lemondást követő időszakra befizetett díj jóváírásra kerül.

Ön tizenkét hónaponként maximum 6 (hat) hónapos időtartamra jogosult kérni a szolgáltatás szüneteltetését. Amennyiben Ön hivatalosan kérte a szerződés megszüntetését, már nem áll módjában kérni a szüneteltetést. Ha Ön a szüneteltetést hűségidőszak alatt kérte, a hűségidőszak időtartama a szüneteltetéssel azonos időtartammal automatikusan meghosszabbodik. A szolgáltatás visszakapcsolásának árlistában szereplő díját ebben az esetben felszámíthatjuk.

Ha tárgyhó 05-20. között jelzi lefelé módosítási kérelmét, a beszélgetéstől számított 10-15 percen belül. Ha tárgyhó 20.-a és következő hónap 05.-e között jelzi lemondási kérelmét, azt a beszélgetés alatt regisztráljuk és 05.-i dátummal végezzük el.

Egy hónapon belül csak egyszer lehet prémiumcsomagot lemondani.

Ha a szerződéskötéskor az előfizető fizetett letéti díjat, az a felmondási idő lejártával az előfizető részére visszautalásra kerül.

A felmondási idő 8 nap, amit a lemondási szándék bejelentésétől, levél esetén, annak postára adásától számítunk. A 8 nap lejártával szűnik meg a szolgáltatás elérhetősége és a számlázás is.

A gyors és kényelmes ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy felmondási szándékát telefonos ügyfélszolgálatunkon jelezze (1214), és a megfelelő menüpont kiválasztása után ügyintézőnk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Az Előfizető az Előfizetői Szerződést írásban, illetve szóban 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult rendes felmondással felmondani. Felmondását eljuttathatja ügyfélszolgálati irodánkhoz is szóban vagy írásban tett bejelentéssel. A Szerződés megszűnése nem mentesíti az Előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A UPC Direct szolgáltatója egy válaszlevélben értesíti Önt a lemondás határidejéről, illetve arról, hogy melyik forgalmazóhoz kell visszavinnie a berendezést, a felmondási határidő lejárta után számított 8 munkanapon belül. A UPC Direct szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek alapján a felmondási határidő napján megszűnik, a pénzügyi elszámolásról, esetleges túlfizetéséről vagy hátralékáról utolsó számlalevelét a lemondást követő hónap elején kapja kézhez. A technikai eszközök leadásához szükséges jegyzőkönyvet a hivatalos forgalmazói ponton kell kitöltenie.

Az antenna minden esetben az előfizető tulajdonában marad. Le kell adni a beltéri egységet, a hozzá tartozó távirányítót, a beltériben található kártyát, és a csatlakozókat.

Lemondási szándék jelzését követően a UPC Direct szolgáltatója egy visszaigazolást küld, amely tartalmazza annak a hivatalos forgalmazónak a nevét címét és telefonszámát, ahol a szükséges technikai eszközöket le lehet adni, a felhasználói szerződés és a UPC Direct szolgáltatója által küldött válaszlevél bemutatásával.

Minden esetben célszerű a vásárlás helyére visszafáradni. A beüzemelési jegyzőkönyvön szerepel az elérhetősége. Amennyiben ez valamilyen oknál fogva nem megoldható, bármelyik hivatalos forgalmazót felkeresheti problémájával.

Amennyiben szeretné szüneteltetni szolgáltatását, kérjük azt legkésőbb a szüneteltetés előtt 5 nappal jelezze telefonos ügyfélszolgálatunknak, a 1214-es telefonszámon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szüneteltetés legrövidebb időtartama 1 hónap, egy naptári évben pedig összesen 6 hónap a maximális szüneteltetés hossza. 

A szüneteltetés ideje alatt 1250 Ft/hó készenléti díjat számlázunk ki.